Šport pre zdravotne postihnutých a pre deti z detských domovov v Košiciach dostáva jasné kontúry

V rámci našej prípravy expertnej stratégie odstraňovania bariér dostávame od občanov podnety každým dňom, aj keď je treba uznať, že väčšinou ide o záležitosti, s ktorými rátame a ktoré sú v systéme odstraňovania bariér pripravené na zanesenie, čo bude v krátkom čase. Sú však iniciatívy a aktivity ľudí a združení, ktorým nie je ľahostajný stav života tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, ktoré stoja nielen za zmienku ako príklad, ale aj na zanesenie do systému v zmysle rozširovania mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb, v tomto prípade športu.

V podstate od dnešného dňa, t.j. od 1. 9. 2020 má svoje zastúpenie v Košiciach Slovenský paralympijský výbor, čo vidíme ako veľmi dôležité pre riešenie bezbariérovosti športových a voľnočasových budov a priestorov v Košiciach. A keď k tomu pridáme aj príkladné aktivity občianskeho združenia KOŠICE CROWS, ktoré je športovým hádzanárskym klubom, ktorý má vlastné priestory, možnosti a zázemie, je výsledkom spoločná príprava prvého centra pre prípravu paralympionikov a zdravotne postihnutých športovcov na Slovensku spolu s vytvorením centra pre športové využívanie detskými domovmi, na ktoré sa v tejto oblasti veľmi často zabúda. Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša tak možno zmení svoj názov na Paralympionik Sport Centrum Košice, čo jasne ukazuje zameranie nielen klubu a jeho vedenia, ale aj haly, a aktivít, ktoré budú do tohto centra smerované.

Radi sa pripájame k tomuto projektu a prispejeme v rámci našich možností s tým, že navrhujeme, aby tento projekt bol navrhnutý ako pilotný v zmysle našich systémových aktivít odstraňovania bariér na Slovensku s tým, že takéto centrá minimálne na úrovni krajov navrhujeme aj do systému opatrení stratégie odstraňovania bariér, ktorú chceme odovzdať oficiálne pánovi ministrovi dopravy a výstavby tento mesiac.

Teraz je treba vysloviť poďakovanie pánom Filipovi Fabišíkovi a Jánovi Gramatovi ako autorom tohto projektu, ktorého podstatou je možnosť športového vyžitia a rozvoja nielen pre zdravotne postihnuté deti, ale aj pre deti z detských domovov. Veríme, že aj magistrát mesta Košice pochopí jedinečnosť tohto projektu na Slovensku rovnako tak ako orgány štátnej správy, ktoré sú kompetentné k podpore tohto projektu. Uvedomujeme si, že štát nie je hbitý panter, ale rozmýšľania už bolo dosť a je treba aj konať. Aj keď je v platnosti súbor nariadení spojených s COVID – 19, príprava môže fungovať aby tí, na ktorých sa zabúda, mohli si ísť zašportovať do bezbariérovej haly, na ktorej budeme spolupracovať, s kvalitným zázemím a zabezpečením. 

Tak čo, pridáte sa k nám všetkým, čo chceme tento projekt dostať do reality? O ďalšom vývoji budeme informovať.

zdroj: https://bezbariery.webnode.sk/l/sport-pre-zdravotne-postihnutych-a-deti-z-detskych-domovov-v-kosiciach-dostava-jasne-kontury/