PRVÉ PARALYMPIJSKÉ CENTRUM NA SLOVENSKU

Ako prevádzkovatelia športovej haly cítime zodpovednosť voči všetkým obyvateľom regiónu, ktorí majú záujem o šport a kultúru a preto sa snažíme myslieť aj na zdravotne znevýhodnených občanov. V spolupráci so Slovenským paralympijským výborom sa aktívne snažíme o vytvorenie športového centra pre osoby zdravotne znevýhodnené v Košiciach. 

Memorandum o spolupráci