Prvá športová akadémia CDR

V duchu myšlienky podpory znevýhodnených skupín sa nesie náš projekt vytvorenia športovej akadémie pre deti z detských domovou, po novom centier pre deti a rodiny (ďalej “CDR“ ) v Košiciach a jeho okolí. Myšlienka projektu spočíva v poskytnutí rovnocenných podmienok na športovanie pre deti z CDR, aké sa dostávajú deťom z bežných rodín. Na projekte spolupracujeme so všetkými CDR v Košiciach a okolí a do projektu sa doteraz zapojilo cez 100 detí. Tento projekt bol taktiež ocenený aj Slovenským olympijským výborom, ktorý ho vyhlásil ako víťaza súťaže Šport je šanca.

Memorandá o spolupráci